Syyskokoys 2021 ABC Kiitokaari 1.12.2021 Kello 18:30

VUA Syyskokous 2021

1.12.2021 ABC Kiitokaari Kello 18.30

Esitys lista:
1 avasi kokouksen Kello
2 Valitaan kokoukselle
2.1 Puheenjohtaja
2.2 Sihteeri
2.3 Pöytäkirjantarkastajat
2.4 Ääntenlaskijat
Pöytäkirjantarkastajat toimivat äänten laskijoina tarvittaessa.
3 Todetaan läsnäolijat
4 Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
5 Vahvistetaan toimintasunnutelma vuodelle 2022
6 Vahvistetaan talolusarvio vuodelle 2022
7 Valitaan Seuran hallituksen puheenjohtaja
Valittu 2020. Ei tarvetta valinnalle
8 Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja vara jäsenet 3kpl
Erovuorossa: Jaakko Huhmarsalo, Janne Hoppi ja Marko Yli-kiikka
9 Valitaan toiminantarkastajat vuodelle 2022
10 Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, nuorisojäsen- ja kannattajajäsenmaksujen sekä kertakaikkisen jäsen maksun suurudet
Esitys: 30€ Aikuis-, 15€ Nuoriso-, 200€ kannattaja-, 500€ Kertakaikkinen ainais jäsemaksu
11 Muut syyskokoukselle esitetyt asiat: Ei ole.
12 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello