Atlassian Confluence ja Confluencen lisäosat

Confluencen lisenssitiedot

Confluence 6.4.2

Tekijänoikeudet © 2003.0 - 2015.0 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Tämän tuotteen käyttöä säätelee Atlassianin loppukäyttäjän sopimus, ellei erikseen ole mainittu muuta.

Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jonka on kehittänyt Apache Software Foundation.

Tämä tuote sisältää myös seuraavat GNU LGPL -lisenssin alaiset kirjastot:

Tämä tuote sisältää myös kolmansien osapuolten kirjoittamaa koodia.

Näitä ja muuta mukana tulevaa kolmannen osapuolen koodia koskevat lisätiedot - tekijänoikeus-, laki- ja lisenssi-ilmoitukset mukaan lukien - ovat saatavilla 'lisenssit'-hakemistossa Confluencen asennushakemistossa.

Confluencen lisäosien lisenssitiedot

Team Calendars 5.3.20

Tekijänoikeudet © 2002 - 2013 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Tämän lisäosan käyttö on Atlassian End User Agreement ehtojen alainen, ellei muuta ole määrätty.

Tämä lisäosa sisältää ohjelmiston, jonka on kehittänyt Apache Software Foundation.

Tämä lisäosa sisältää myös kolmannen osapuolen tuottamaa koodia.

Lisätietoja koskien tätä ja lisäosan sisältämiä muita kolmannen osapuolen koodeja, sisältäen soveltuvaa tekijänoikeutta, lainsäädäntö- ja lisenssointihuomautuksia, on saatavilla lisäosan "licenses"-hakemistossa.